STORIE: Stessa storia, stesso posto stesso bar. Stessa posa, trent’anni dopo