DESIGN: Bestiari moderni in punta di matita. Le creature di Violaine & Jérémy.