DESIGN: Una favola di illustratrice. I disegni di Jùlia Sardà